TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice li Locuinţelor aduce la cunoştinţă publicului Anexele la Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice "P100-3/ COD DE EVALUARE ŞI PROIECTARE A LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE LA CLĂDIRI EXISTENTE, VULNERABILE SEISMIC, VOL. 1 - EVALUARE, VOL. 2 - CONSOLIDARE".

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; tel/fax: 037 - 211.15.13, sau la Direcţia Generală Tehnica în Construcţii - silvia.popescu@mdlpl.ro, tel/fax: 037 - 211.45.92.

Termenul limita pâna la care se pot trimite propunerile si observatiile este 21 decembrie 2007.

 

(23-11-2007)