TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala īn administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - LEGE privind preluarea Centrului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC” aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 07.06.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrt.ro; carmen.dumitriu@mdrt.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 17.06.2010.

(07-06-2010)