TRANSPARENTA Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTARÂRE privind constituirea Secretariatelor Tehnice Comune si a Punctelor de Informare în vederea implementarii programelor operationale de cooperare teritoriala europeana.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia Relatia cu Parlamentul si Dialog Social carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.15.13.

Termenul limita pâna la care se pot trimite propuneri este 30.10.2007.

(17-10-2007)