TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala īn administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARARE pentru aprobarea Programului ”Reabilitare si modernizare – 10.000 km Drumuri de interes judetean si Drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în perioada 2010 - 2013.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 27.05.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrt.ro; carmen.dumitriu@mdrt.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 07.06.2010.

(27-05-2010)