TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.550/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarii tehnice ”Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 17.12.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 04.01.2010.

(17-12-2009)