TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.15.13

Termenul limita până la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(09-10-2007)