TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo - Str. Aviatiei nr. 1, municipiul Iasi, judetul Iasi” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” - S.A.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 03.12.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 14.12.2009.

(03-12-2009)