TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ Proiect de HOTARÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitor la administrarea si vânzarea acestora.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 02.12.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 11.12.2009.

(02-12-2009)