TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARARE pentru modificarea Anexei la Hotarârea de Guvern nr.704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie - mai si iulie - august 2005, ce vor beneficia de finantari din Programul PHARE 2005.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 13.11.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 23.11.2009.

(13-11-2009)