TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 20.09.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Transparenţă  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro;   fax: 037 - 211.15.13. si Directia Generala Tehnica in Constructii - cristian.stamatiade@mdlpl.ro, aurelia.simion@mdlpl.ro, fax: 037-211.45.92.

Termenul limită până la care se pot trimite propuneri este 01.10.2007.

(20-09-2007)