TRANSPARENTA Consultari interministeriale

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARARE pentru modificarea si completarea Programului „Case de locuit în zonele afectate de calamitatile naturale din anul 2010” aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 708/2010 si modificarea Hotarârii Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de constructii necesare pentru reconstructia si repararea unor case afectate de calamitatile naturale din 2010.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 27.07.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe asdresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica, la adresa de e-mail: cosmin.neagu@mdrt.ro sau la nr. de fax 037.211.16.84.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 3 zile.

(27-07-2010)