TRANSPARENTA Consultari interministeriale

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - ORDONANTA privind preluarea Centrului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC" aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 29.06.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe asdresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica, la adresa de e-mail: diana.popa@mdrt.ro sau la nr. de fax 037.211.16.84.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 3 zile.

(29-06-2010)