TRANSPARENTA Consultari interministeriale

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 15.03.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica, la adresa de e-mail: diana.popa@mdrt.ro sau la nr. de fax 037.211.16.49.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 3 zile.

(15-03-2010)