TRANSPARENTA » Consultari » Consultare publicã pe tema locuirii

CONSULTARE PUBLICÃ PE TEMA LOCUIRII
29.10.2008MDLPL si Primãria Sectorului 4 au organizat o Consultare Publicã pe tematica Locuirii.

Au fost puse în discutie atât actele normative în materie, promovate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, cât si efectele concrete ale implementãrii acestora.

Au fost dezbãtute de asemenea si o serie de aspecte privind mãsurile în domeniul constructiei de locuinte sociale, precum si reabilitarea termicã si consolidarea.

Profitând de prezenta Ministrului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, cetãtenii au pus în discutie si o serie de cazuri concrete.

Cu acest prilej a fost subliniatã necesitatea unei mai eficiente cooperãri si informãri reciproce administratia centralã – administratia localã. 

Impactul evenimentului a fost amplificat de contributia Radio Bucuresti al Societãtii Române de Radiodofuziune care, în cadrul Parteneriatului Dialog pentru Dezvoltare, a realizat grupaje informative, interviuri, relatãri în direct, dialoguri civice.

Întregul eveniment va fi prezentat pe larg într-o brosurã specialã.