TRANSPARENTA » Consultar » Consultari cu mediul academic - secventa a II-a

CONSULTARI CU MEDIUL ACADEMIC
SECVENTA A DOUA

Astăzi 05.02.08 a avut loc la Academia Română al doilea  seminar în cadrul Programului Parteriat 1cu mediul academic.

Programul  este un proiect de consultare publică iniţiat de dl László Borbély Ministrul Dezvoltării în parteneriat cu dl acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române. 

Programul îşi propune să creeze un cadru de interacţiune  între colective de cercetare din institutele AR şi managementul din cadrul MDLPL în vederea fundamentării unor obiective de dezvoltare regională şi locală precum şi a unor abordări  temeinic fundamentate pe teme de interes european-coeziunea socială, inovaţia, schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei şi a localităţilor competiţia şi coeziunea.

Programul Parteneriat 1are drept obiectiv nu doar să creeze un cadru de  lucru inter-institutional, ci şi un mijloc de up- gradare permanentă a experinţei profesionale atât în cazul cercetătorilor, cât şi în cel al funcţionarilor publici. Programul funcţionează deci ca un mijloc de perfecţionare profesională şi ca un forum de consultare strategică.

Programul a fost proiectat şi este implementat de DRPDS ca o formă de CONSULTARE PUBLICĂ.

O altă valenţă a programului este aceea de mijloc de informare consultare a grupurilor interesate.

În această privinţă programul va avea atât o dimensiune de consultare cât şi una de pilot în privinţa democratizării  accesului la ştiinţă.

Acest obiectiv care se subsumează politicilor cuprinse în deja cunoscutul plan D al CE pleacă de la aşteptările specifice societăţii cunoaşterii deja active în spaţiul european şi vizează formarea unui curent de opinie în favoarea instruirii permanente,  formării unui alt tip de cultură partenerială şi a unei alte filosofii a relaţiei cetăţean administraţie.

Au participat:

Dl László Borbély Ministrul Dezvoltării, dl Ionel Haiduc , Preşedintele Academiei Române, dl Florin Filip Vice Preşedinte al AR.
Dl Cătălin Zamfir
-institutul de Calitatea Vieţii , Dna Sabina Ispas-Director Institutul De Etnografie şi Folclor,  dl Mircea Ciumara-Director INCE, dl Dan Tufiş-Director Institutul de Inteligenţă artificială, dl  Glodeanu-Inst de Sociologie,dl.acad Dan Bălteanu-Director Institutul de Geografie, dl Matei Stîrcea Crăciun -Institutul de Antropologie

În deschiderea lucrărilor seminarului, referindu-se la parteneriatul strategic administraţie mediu aceademic dl. L.Borbrély a spus :

„Dezvoltarea trebuie să înceapă de la  cunoaştere. Administraţia trebuie să îşi apropie tot mai mult ştiinţa cercetarea, laboratorul, şcoala de toate nivelele. Noi ştim asta şi de aceea suntem împreună în acest program. Avem mult de lucru şi cred că dumneavoastră Academia aveţi nevoie de administraţie ca investitor dar şi ca promotor al inovaţiei, iar noi administraţia trebuie să acceptăm că fiecare proiect înseamnă o nouă provocare în sfera cunoaşterii”.

Din partea MDLPL au susţinut prezentări :


Într-o sesiune interactivă ce a urmat şedinţei în plen au fost stabilite mai multe sesiuni specializate de lucru între institute ale academiei şi colective din cadrul MDLPL.