TRANSPARENTA » Consultar » Consultari cu mediul academic

PARTENERIAT CU MEDIUL ACADEMIC
 

Mediul academic este considerat un partener extrem de important în politicile de dezvoltare bazate pe Strategia Lisabona.

Felul în care vom sti sã proiectãm solutii la numeroasele probleme cu care se va confrunta societatea în perioada urmãtoare depinde în mare mãsurã si de capacitatea perselor institutii de a face apel la experiente si cunostiintele achizitionate de mediul academic.
 
Pornind  de la aceastã premisã MDLPL si-a propus sã initieze un program de consultãri cu mediul academic. În cadrul acestui program sunt urmãrite mai multe obiective: identificarea domeniilor si studiilor care au fost elaborate în ultima vreme de colective de cercetare în domenii de interes cum ar fi protectia mediului, administrarea teritoriului, gestiunea spatiului comunitar, dezvoltarea economica, evolutia comunitatãtilor, prevenirea riscurilor, preventia contra principalelor probleme de  sãnãtate pentru populatie etc.

Pe de altã parte, în mod evident, nevoia unei abordãri integrative a modului  de functionare a societãtii si a interactiunilor cu persi factori, de la mediu, la creatia artisticã si tehnologicã este din ce în ce mai mult calea de a solutiona crizele si de a genera dezvoltare.

Acestea au fost principalele ratiuni pentru care la initiativa Dl-ui László Borbély, Ministrul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice si Locuintelor, s-a organizat  joi, 01.11.07 o întâlnire cu membri ai Academiei române si cercetãtori din principalele discipline care a r putea contribui în primã instantã la fundamentarea de politici de dezvoltare conforme nu doar cu politicile UE, ci si cu conditiile concrete din societatea romaneascã.

Coordonatã de Presedintele Academiei Române, dl. acad. Ionel Haiduc, CONSULTAREA dintre mediului academic si conducerea MDLPLa avut loc pe urmãtoarele coordonate:


Au participat etnografi, antropologi, economisti,  informaticieni, biologi, ingineri, medici, specialisti în domeniul geografiei, geologiei, agriculturii, lingvisti.
 
Au participat cu deosebit interes membri ai Prezidiului Academiei Romane, Presedinti de Sectii, Directori de institute, coordonatori de teme si de centre  de cercetare aplicatã.
 
In prezentãrile pe care le-au sustinut participantii au tinut sã aprecieze ca foarte utilã si bine-venitã reuniunea si sã felicite pe Ministrul Dezvoltãrii pentru abordarea integrativã pe care  o propune.

Au fost evidentiate numeroase aspecte care constituie teme de interes pentru ambele parti:


In prezentarea sa, Ministrul Dezvoltãrii a subliniat nevoia pe care o resimt perse politici cum ar fi cea a locuirii si managementului spatiului de informatie stiintificã , de suport informational cu privire la  multiplele semne de întrebare la care se cautã rãspuns pe termen scurt dar si pe termen lung.
 
Ministrul Dezvoltãrii si-a exprimat hotãrârea de a propune un calendar concret pentru colaborarea cu institutii academice pe teme concrete specializate si de asemenea nu a exclus posibilitatea realizãrii unor parteneriate pentru pregãtirea de proiecte  locale si regionale.
 
„Întâlnirea a spus Ministrul Dezvoltãrii a fost un adevãrat mijloc concret de lucru pentru cã astfel am putut afla, de la sursã care sunt programele de lucru, deci domeniile în care putem gãsi solutii sau date si analize în cercetãrile pe care le faceti, pe de altã parte am încercat sã vã sugerãm numeroase probleme la care asteptãm cu mult interes rãspunsuri stiintifice fundamentate, rãspunsuri care pot însemna locuri de muncã programe de finantare, surse de dezvoltare regionalã, programe de re-tehnologizare, mãsuri de prevenire a unor riscuri naturale sau de altã naturã si combaterea cauzelor ce genereazã aceste riscuri, sugestii pentru mediul de afaceri.”
 
Dl. Acad. Ionel Haiduc, Presedintele Academiei Române, a propus în încheiere, ca în cel mai scurt timp sã fie definit un plan de lucru care sã permitã adâncirea subiectelor enuntate în aceastã întâlnire  si contacte directe sã se realizeze între specialisti din cele douã institutii.
 
În cel mai scurt timp, un plan de lucru va fi pus la punct în scopul de a crea un cadru de lucru  pentru colaborare sistematcã si cu obiective foarte concrete.