Consultare publica » Proiect de Lege privind Grupările Europene de Cooperare Teritorială

În data de 5 iulie 2006 Parlamentul European a aprobat Regulamentul nr. 1082, care stabileşte cadrul legislativ comunitar necesar înfiinţării unor structuri cu personalitate juridică (art.1 alin.3), denumite Grupări europene pentru cooperare teritorială (GECT), cu scopul „de a facilita şi de a promova cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi/sau interregională, denumită în continuare „cooperare teritorială”, între membrii săi, exclusiv în scopul de a consolida coeziunea economică şi socială” (art.1 alin.2).

Rolul acestor grupări se va concentra, în mod special, fie asupra managementului şi implementării programelor de cooperare teritorială, fie asupra managementului şi implementării proiectelor co-finanţate de către Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi/sau prin Fondul de Coeziune, dar pot realiza şi alte acţiuni specifice de cooperare teritorială între membrii lor, cu sau fără contribuţia financiară comunitară (art. 7 alin.3).

Regulamentul intră în vigoare la data de 1 august 2007, cu excepţia articolului 16, care se aplică începând cu 1 august 2006. Articolul 16 alin.1 prevede că “Statele membre adoptă dispoziţiile corespunzătoare pentru a garanta aplicarea efectivă a prezentului regulament”.

Pentru asigurarea compatibilităţii dintre legislaţia naţională şi prevederile comunitare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi alte organisme ale administraţiei publice centrale, a elaborat proiectul de Lege privind Grupările Europene de Cooperare Teritorială.

Sunt prezentate spre consultare următoarele documente:

Publicul poate trimite comentarii si propuneri scrise la sediul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din strada Apolodor, nr.17, latura Nord, sector 5, sau la adresele de e-mail: laura.titica@mdlpl.ro

11-iulie-2007