TRANSPARENTA » Consultari publice

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Directia de Cooperare Teritoriala Internationala gestioneaza 11 programe care au scopul de a stimula cooperarea între statele si regiunile Europei în contextul politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene, astfel:

Pentru asigurarea unui management eficient al fondurilor alocate programelor derulate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, a elaborat proiectul de ordonanta pentru stabilirea cadrului financiar general de gestionare a asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Este prezentat spre consultare urmatorul document:

Publicul poate trimite comentarii si propuneri scrise la adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor din strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5 – Directia Cooperare Teritoriala Internationala, sau la adresele de e-mail: delia.popa@mdlpl.ro, liliana.stoica@mdlpl.ro.

(26-07-2007)