DEZVOLTARE REGIONALA » Programul Operational Regional 2007-2013 » Ghidul solicitantului

Axa Prioritara 1 - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”

Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana"

Axa Prioritara 2 - "Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”

Domeniul major de interventie 2.1 - "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”

Axa prioritara 3 – "Imbunatatirea infrastructurii sociale"

Domeniul major de interventie 3.1 "Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate"

Domeniul major de interventie 3.2"Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"

Domeniul major de interventie 3.3 "Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta"

Domeniul major de interventie 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã" 

Axa prioritarã 4 – "Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local"

Domeniul major de interventie 4.1 "Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importantã regionalã si localã"

Domeniul major de interventie 4.2 – "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti"

Domeniul major de interventie 4.3"Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor"

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru primul apel de proiecte a expirat

Axa prioritarã 5 – "Dezvoltarea durabilã si promovarea turismului"

Domeniul major de interventie 5.1"Restaurarea si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe"

Domeniul de interventie 5.2 – "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitãtii serviciilor turistice"

Domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica"

(actualizat 04-05-2010)